Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
home
Fotowissel
Fotowissel

Het bestuur van de personeelvereniging samen met een aantal vrijwilligers waren weer aan de gang om activiteiten op te zetten voor onze leden.
Door de nieuwe strengere regelgeving is het op dit moment niet veilig om samen te komen. We proberen digitaal toch nog wat aan te bieden.

De jaarlijkse JuBi -loop (30 september) hebben we helaas op het allerlaatste moment moeten afblazen.

Er wordt gewerkt aan Pilatus via internet, en dat geldt ook voor de cursus Spaans.

Gelukkig hebben zijn er enkele activiteiten gewoon doorgegaan in de zomer zoals het zeezwemmen en suppen.

We hebben net de algemene ledenvergadering kunnen houden op 14 september.
Bestuurswisseling heeft plaatsgevonden en Louise van Delft en Ronald Jansen zijn onder dankzegging afgetreden.
Marleen van Poelijk en Aad van Wijk zijn toegetreden tot het bestuur.
Contributie is gelijk gebleven.

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor kinderen van (oud)-medewerkers van BZK kan in 2020 niet in de gebruikelijke vorm doorgaan.
We zorgen wel voor een cadeautje van de BZK-Sint, en daarover wordt u geïnformeerd.