Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
home
Fotowissel
Fotowissel

activiteiten3We waren weer aan de gang om activiteiten op te zetten voor onze leden.
Door de wederom nieuwe strengere regelgeving is het op dit moment niet mogelijk om samen te komen. 
We proberen digitaal toch nog wat aan te bieden.

De jaarlijkse JuBi -loop (30 september) hebben we helaas op het allerlaatste moment moeten afblazen.

Pilatus vond buiten plaats, en digitaal wordt de cursus Spaans aangeboden.

Ook hebben we enkele activiteiten gewoon doo kunnen laten gaan in de zomer zoals het zeezwemmen en suppen.
Nog net kon er een rondleiding plaatsvinden in het Oranjehotel (de Scheveningse gevangenis) begin december.

We hebben net de algemene ledenvergadering kunnen houden op 14 september.
Bestuurswisseling heeft plaatsgevonden en Louise van Delft en Ronald Jansen zijn onder dankzegging afgetreden.
Marleen van Poelijk en Aad van Wijk zijn toegetreden tot het bestuur.
Contributie is gelijk gebleven.

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor kinderen van (oud)-medewerkers van BZK kan in 2020 niet in de gebruikelijke vorm doorgaan.
We hebben gezorgd voor een cadeautje van de BZK-Sint.