Skip to main content

Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties06-50079763

FAQ

Kan ik lid worden van de personeelsvereniging, als ik werk bij een ander ministerie dan BZK?

Ja, dit is mogelijk, als rijksambtenaar kan je lid worden van de PV BZK. Wijze van aanmelden staat onder 'lid worden'


Wat is het rekeningnummer van de PV BZK?

IBAN nummer NL88 INGB 000 2652841
t.n.v. Pers Ver Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Mijn onderdeel gaat over naar een ander ministerie

Blijf ik automatisch lid van de PV BZK (er wordt maandelijks € 1,- afgehouden van mijn salaris)?

De automatische inhouding via de salarisadministratie komt te vervallen. Hiermee wordt ook het lidmaatschap beëindigd.


Kan ik lid blijven van de PV BZK?

Ja, je kan buitenlid worden van de PV BZK.


Hoe meld ik mij aan als buitenlid?

Wijze van aanmelden staat onder 'lid worden'.


Hoe betaal ik de contributie als buitenlid?

Eén keer per jaar stuurt de penningmeester een rekening van € 12,-