Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
home
Fotowissel
Fotowissel

activiteiten3Helaas kunnen we nog niet full swing van start gaan met PV-activiteiten.

We staan te popelen om weer activiteiten te kunnen organiseren voor onze leden. Zolang dat niet op de gewone manier kan, gaan we wat online en coronarpoof organiseren.

Mochten er leden zijn die ideeën hebben, geef het dan aan ons door via de ideeënbus!

Stand van zaken:

Pilates gaat weer van start zodra er weer meer dan 4 mensen buiten mogen sporten.

Voor online en anderszins coronaproof activiteiten denken we na over bijvoorbeeld een digitale chocolade-proeverij, een digitale schilderworkshop, een taalcursus Frans en een workout online.

Een kleine terugblik over 2020:

Pilates vond buiten plaats, en de cursus Spaans werd online aangeboden.

De rondleiding Beelden aan Zee in februari 2020 kon nog gewoon doorgaan.

Gelukkig konden enkele activiteiten in de zomer doorgaan, zoals het zeezwemmen en het suppen.

We hebben net de algemene ledenvergadering kunnen houden op 14 september.

De jaarlijkse JuBi-loop (30 september) hebben we helaas op het allerlaatste moment moeten afblazen.

Maar de rondleiding in het Oranjehotel (de Scheveningse gevangenis) begin december kon doorgaan.

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden: Louise van Delft en Ronald Jansen zijn onder dankzegging afgetreden.
Marleen van Poelijk en Aad van Wijk zijn toegetreden tot het bestuur.
De contributie is gelijk gebleven.

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor kinderen van (oud)-medewerkers van BZK kon in 2020 niet in de gebruikelijke vorm doorgaan.
We hebben gezorgd voor een cadeautje van de BZK-Sint. Over de 200 kinderen hadden zich opgegeven en ontvingen via de post een cadeautje.