Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
home
Fotowissel
Fotowissel

Festiviteiten

De personeelsvereniging organiseert ook festiviteiten zoals het "Multi Culturele feest" en de "High Tea" .
mulit_culti_2008

Multi Culturele feest

high_tea_2009 High Tea