Skip to main content

Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties06-50079763

Privacyverklaring

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke
Wij, PV BZK, personeelsvereniging van het Ministerie van BZK zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als lid in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het doel van deze gegevensverwerking is om uw gegevens vast te leggen in onze financiële administratie en u te kunnen informeren via nieuwsbrieven en via de website waar u op kunt inloggen. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat verdere verwerking moet worden beëindigd zodra uw lidmaatschap van de vereniging is beëindigd en eventuele openstaande financiële vorderingen zijn ontvangen. .

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken alleen aan de organisatoren van activiteiten en workshops uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Aan andere derde partijen zullen we nooit uw gegevens verstrekken.

Beveiliging en bewaarbeleid
We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u verzoeken via een mail naar de postbus: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  uzelf afmelden.

Cookies
Bij uw bezoek aan de website: www.pvbzk.nl  worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Het coördinatiepunt of het bestuur van de personeelsvereniging van BZK

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.