Skip to main content

Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties06-50079763

BZK voetbalteam

voetbal Voetballen

Sinds 1995 voetballen ministeries tegen elkaar in Den Haag in een interdepartementale voetbalcompetitie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan deze competitie mee met een eigen team. Er is een groepsapp met ongeveer 25 spelers. De aanvoerders van de teams organiseren samen de competitie.

De Netwerkcup bestaat op dit moment uit de volgende teams: Team BZK, Team JenV, Team OCW, Team Lavivo, Team EZ’92, Team BuZa en Team ACM.

De wedstrijden worden gespeeld van september tot en met mei, op werkdagen rond 19.00 uur. Er wordt 11 tegen 11 gespeeld op kunstgras bij SC Remo te Den Haag (Sportpark De Verademing, Asmansweg 104 in Den Haag) . Elke wedstrijd worden ook penalty’s genomen, dit is een aparte competitie. Zo kun je dus ook winnaar worden van de penalty-competitie

Na afloop van de competitie is er nog een 7×7 eindtoernooi bij Remo op halve veldjes met alle teams. Ook andere teams doen vaak mee met dit toernooi, denk aan Europol, EuroJust en een KNVB-team. Na de zomer gaan de teams ook naar de KNVB voor een 7×7 toernooi.

Lid worden? Het is niet altijd even gemakkelijk om voor de wedstrijden (ongeveer tien per seizoen) voldoende mensen op de been te krijgen. Er wordt daarom gewerkt met een brede selectie. Nieuwe leden zijn daarom altijd welkom. Iedereen die werkzaam is voor BZK en lid is van de Personeelsvereniging kan zich voor het team opgeven.

Contributie

Voor deelname aan de wedstrijden wordt een kleine vergoeding gevraagd. Totaal komt dat neer op een bedrag van € 25 per seizoen dat in één keer en vooraf betaald dient te worden aan de penningmeester. Voor tenues wordt gezorgd. Men dient zelf te zorgen voor voetbalschoenen en scheenbeschermers.

Contact Heb je vragen over voetballen via de PV? Neem dan contact op met Ritish Mahadew (06-40 77 11 35).